انگشتر طلا۱۸عیار مدل هیچ

99.000.000

دسته:

توضیحات

هیچ چیز دست نیافتنی نیست!

وزن ۳/۵۰۰

قیمت برحسب طلای خام ۲۴۶۰۰۰۰۰ریال محاسبه گردیده