النگو طلای ۱۸عیار مدل آیدا

110.000.000

توضیحات

النگوهای آیدا از سایز ۱تا سایز ۴

وزن از ۴تا ۵گرم متغیر میباشد.

قیمت سایز۲به وزن ۴/۲۰۰برحسب قیمت روز ۲۴۶۰۰۰۰۰ریال محاسبه گردیده است